วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ จัดโครงการ​ปฐมนิเทศ​นิสิตฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ในสถานศึกษา

0
322

วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระคร​ูวิริย​ปัญญา​ภิวัฒน์, ดร.​ ผู้อำ​นวย​การ​วิทยาลัย​สงฆ​์​สุรินทร์​ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ​นิสิตฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ในสถานศึกษา​ ของนิสิต​ระดับอุดมศึกษาชั้น​ปี​ที่​ ๑ ​หลักสูตร​ครุศาสตร​บัณฑิต​สาขาวิชา​สังคมศึกษา​และ​สาขาวิชา​การ​สอน​ภาษาอังกฤษ​ (หลักสูตร​ ๔​ ปี)​ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here