การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 แบบ Video Conference ด้วยระบบ Microsoft Teams

0
659

1-ตารางการนำเสนอ-กลุ่มนุษยศาสตร์

2-ตารางการนำเสนอ-กลุ่มสังคมศาสตร์

3-ตารางการนำเสนอ-กลุ่มศึกษาศาสตร์

ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการ

หนังสืออนุมัติการจัดออนไลน์

คำสั่งคณะกรรมการวิพากษ์บทความภาคบรรยาย

คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินบทความภาคโปสเตอร์

ประกาศเลื่อนประกาศคัดเลือกบทความ

1-คู่มือMCUSRN2020Conference

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here