อธิการบดี มจร และรองอธิการบดี วข.สุรินทร์ อำนวยพรปีใหม่ 2562

0
558

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อำนวยพรเนื่องในปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้อความว่า ดังนี้

พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  ได้อำนวยพรเนื่องในปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้อความว่า ดังนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here