ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ นิสิต ทัศนศึกษา ที่ วิทยาลัยสงฆ์จำปาศักดิ์ สาธารณ​รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0
227

เมื่อวันทึ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ได้นำพานิสิตชั้นอุดมศึกษา​ปี​ที่​ ๔​ ทัศนศึกษา ณ​ วิทยาลัยสงฆ์จำปาศักดิ์ สาธารณ​รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์​อาเซียน​ และวิชาพุทธ​ปรัชญา​การศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here