การประชุมวิชาการระดับชาติมหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference

0
767

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference ภายใต้หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here