มจร วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร

0
203
การประกันคุณภาพ (อังกฤษ: quality assurance) เป็นวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด
การประกันคุณภาพ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
– วิกิพีเดีย –
เมื่อวันที่ ๑-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร
โดยการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้ง ๗ หลักสูตร ครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจประเมินคุณภาพผ่านระบบออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here