งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

0
202

กราบนมัสการ/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ทุกท่าน
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ID : 9779 933 546

✅กำหนดการ✅
🙏เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีเปิดและรับฟังสาส์นจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
🙏เวลา ๐๙.๓๐ น.รับฟังสาส์นจากคณะผู้บริหาร
🙏•พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
🙏•พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
🚩เวลา ๑๐.๑๕ น.ฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง“บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา”โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

📝สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการ ได้ที่ https://forms.gle/jrFgHh6gyZkJEc9R9 และ
📲สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://datastudio.google.com/u/1/reporting/73ca70a6-126b-472c-afea-a7cb26ebd193/page/LlmrC
🌐เว็บประสาสัมพันธ์ MCUSR2022 https://mcusrnc2022.com/
ทั้งนี้ สามารถร่วมประเมินการดำเนินการจัดโครงการเพื่อรับวุฒิบัตร ได้ตามช่องทางดังนี้>>> https://forms.gle/2idUZin7Q3dj2e3C8

ภาพพื้นหลัง สำหรับใช้ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วข.สร. ครั้งที่ ๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here