มจร วิทยาเขตสุรินทร์ แสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

0
378

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, อ.ประจำหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาปรัชญา เป็นท่านแรกของวิทยาเขตสุรินทร์  

โดยพิธีในครั้งนี้  พระธรรมโมลี, ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  เป็นประธาน  และมีผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ ร่วมผูกแขน บายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีวัฒนธรรมอีสานใต้  อย่างพร้อมเพรียงกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here