มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10

0
739

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมี พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส
ในพิธีครั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วข.สุรินทร์  หน่วยงานราชการ ผู้บริหาร บุคลากร ในสถานศึกษา และประชาชนในเขตการบริการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจร วข.สุรินทร์ เวลา 16.00 – 18.30 น.

               

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here